+359 (889) 560-896

+359 (878) 560-869

Свържете се с нас

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Изпълнени обекти

 1. „Висше училище по сигурност и икономика“ гр. Пловдив
 2. „Александрис Инженеринг“ ЕООД гр. Пловдив
 3. „Булгарконф“ АД гр. Пловдив
 4. „СО Спектър“ с. Първенец
 5. „ЗДМЛ“ ООД гр. Пловдив
 6. „Метални конструкции БГ“ ЕООД гр. Пловдив
 7. „Тисен Круп Матириалс България“ ООД гр. София
 8. „Метални Конструкции БГ“ ЕООД гр. Пловдив
 9. „Ефир 100“ ООД гр. Пловдив
 10. „Томатоярд“ ЕООД гр. София
 11. „Катеко“ ООД гр. Пловдив
 12. „Енко Пластикс“ ЕООД гр. Пловдив
 13. „Брезово“ АД гр. Брезово
 14. „Ник-60 ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ООД гр. Пловдив
 15. „ЕЛВЕКО – Електромонтажи“ ЕООД гр. Пловдив
 16. „Булсофагро – СС“ АД гр. София
 17. „Автомотор “ АД гр.София
 18. „МКБ“ ООД гр. Пловдив
 19. „Топинвест БГ" ООД гр. Пловдив
 20. „Булиън" АД гр. София
 21. „Метал Сълюшънс Тийм" ООД гр.Пловдив
 22. „Българска Академия на Науките" гр. Пловдив
 23. хотел"SPS" гр.Пловдив
 24. хотел"Родопи" гр.Пловдив
 25. "Софарма Трейдинг" АД гр.София
 26. "Михайлов Комерс"ЕООД гр.Пловдив
 27. "ЗПТ Трейд" ЕООД гр.София
 28. "Комарсстройинвест"АД гр.Пловдив
 29. "Самиташ Металбау"ЕООД гр.Пловдив
 30. "Булфито Ойлс"АД гр.София
 31. "Фарма Хоспитал"ООД гр.Пловдив
 32. "Триера Белтинг"ЕООД гр.Пловдив
 33. "Калцит"АД гр.Асеновград
 34. "Интеркомплекс"ООД гр.Пловдив
 35. "Мембранни Технологии"АД гр.Пловдив   
 36. "Хидроенергетика" ООД гр. Пловдив
 37. "Интерком Груп" ООД гр. Варна
 38. "Анес - 96" ООД гр. Пловдив
 39. "АРЗ Круп" ООД гр. Пловдив
 40. "Базилика" ООД гр. Пловдив
 41. "Агрокемикъл -ТР" ЕООД гр. Пловдив
 42. „Техно Акташ” АД гр. Куклен
 43. "Ботаникъл ЕУ" ООД гр. Пловдив
 44. "Триера Белтинг" ЕООД гр. Пловдив
 45. "Бамекс Метал БГ" ЕООД гр. Пловдив
 46. "Булстрой Груп" ООД гр. Пловдив
 47. "Брадърс бетон" ЕООД гр. Пловдив
 48. ДГ "Перуника" гр. Пловдив
 49. "Котман България" ЕООД гр. Пловдив
 

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!!!

Нашите техници са готови да решат Вашия проблем