+359 (889) 211-262

+359 (889) 560-896

Свържете се с нас

Професионална абонаментна поддръжка

Абонаментна поддръжка

на жилищни и промишлени помещения

Абонаментна поддръжка 

 

Техническа поддръжка на предприятия, офис и жилищни сгради.


С годините практика сме изградили нашите услуги да предлагат максимално най-добрите решения за Вас.

Абонаментната поддръжка е комплексен вид услуга, която Ви спестява време и средства. Всеки абонаментен план се изготвя индивидуално, в зависимост от потребностите и изискванията на клиента. Целта е да Ви улесним в изпълнението на законите и наредбите за поддръжката на всички енергийни съоръжения. Да предотвратим бъдеще аварии, спиране на ел. захранвне, пожари и дефектиране на апаратура. Осигуряваме  персонал с необходимото образование, квалификация и група на безопастност при работа. Отговаряме за безаварийното, безпроблемното и безопасното функциониране на ел. съоръжения съгласно всички законови изисквания. Това  Ви спестява значителен финансов ресурс и увеличава Вашето поле на свободни решения.

С оглед на индивидуалните Ви нужди и желания осъществяваме абонаментна поддръжка в промишлени и жилищни сгради за :

1. Трафопостове 20 kV

2. Ел.уредби - Ниско Напрежение

3. Силови ел.табла

4. Ел.съоръжения и ел.инсталации

5. Монтирани контролни индукционни и статични електромери, отчитане на електромерите с издаване на справка

 

 
 

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!!!

Нашите техници са готови да решат Вашия проблем