+359 (889) 211-262

+359 (878) 392-870

Свържете се с нас

Професионална абонаментна поддръжка

Абонаментна поддръжка

на жилищни и промишлени помещения

Абонаментна поддръжка 

 

Техническа поддръжка на предприятия, офис и жилищни сгради.


С годините практика изградихме услуги, които да осигуряват максимално най-добрите решения за Вас.

 Абонаментната поддръжка е комплексен вид услуга, която Ви спестява време и средства. Всеки абонаментен план се изготвя индивидуално, в зависимост от потребностите и изискванията на клиента. Целта е да Ви улесним с изпълнението на ежедневните нуди  от поддръжката на всички ел. инсталации, енергийни съоръжения и захранващи линии. Осъществяваме необходимите Ви услуги с доставка на точните електроматериали и консумативи.  Времето ни за реакция е сведено до минимум. Изготвяме графици за планови ремонти, подмяна на ел. апаратура и профилактики на ел. съоръженията. С което предотвратяваме бъдеще аварии, спиране на ел. захранвне, пожари и дефектиране на апаратура и автоматика. Осигуряваме  персонал с необходимото образование, квалификация и група на безопастност при работа. Отговаряме за безаварийното, безпроблемното и безопасното функциониране на ел. съоръжения съгласно всички законови изисквания. Това  Ви спестява значителен финансов ресурс и увеличава Вашето свободно време.

С оглед на индивидуалните Ви нужди и желания осъществяваме абонаментна поддръжка в промишлени и жилищни сгради на :

1. Електро инсталации 220V/ 380V

2. Силови и апартаментни ел.табла

3. Ел.автоматика и апаратура

4. Захранващи линии и комутации

5. Ел.съоръжения и ел.табла към тях

6. Монтирани контролни индукционни и статични електромери, отчитане на електромерите с издаване на справка

7. Трафопостове 20 kV и съоръжениятаим

Осигоряваме всички нужди за функциониране на предприятието и дома.

 
 

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!!!

Нашите техници са готови да решат Вашия проблем