+359 (889) 560-896

+359 (878) 560-869

Свържете се с нас

Професионални ел. измервания

Ел. измервания

издаване на всички необходими протоколи и докумнтация

За областите София и Пловдив


Фирма "Електро Ом 2014" ЕООД   осъществява  широка гама  ел.измервания. Работим  с прецизни и качествени уреди  и апартура.
"Електро Ом 2014"  осъществява при необходимост, където се изисква специфични ел.измервания с фирма наш партньор с лиценз и акредитация.

Нашата фирма предлага следните електрически лабораторни ел.измервания :

1. Откриваме аварии по кабели и прободници до 20kV.

2. Измервания за пускане в експоатация на сгради и съоръжения.

3. Изолационно съпротивление

- измерване на съпротивлението на изолация до 100 GОм на проводници,кабели,ел.уредби и съоръжения до 1000 V

- измерване на съпротивлението на изолация до 100 GОм на проводници,кабели,ел.уредби,трансформатори  и ел.съоръжения от 1000 V до 24 000 V

4. Измерване на параметри на електрическата мрежа

- стойности на ел.напрежение

- стойности на електрическия ток

- честота на електрическия ток

- монофазна и трифазна мощност

 

5. Преходно съпротивление на заземители.

-  измерване на съпротивления на заземителни инсталации

-  измерване на съпротивления на мълниезащитна инсталация

-  измерване на съпротивления на гръмоотводни инсталации

6.Импеданс на контура "фаза защитен проводник"

7. Измерване и проверка за   "Зануляване" и "Замасяване" на контакти,ел.апаратура и ел.съоръжения

8.Издаваме всички протокол за извършените измервания

 

Не се колебайте са де свържете с нас.

 
 

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!!!

Нашите техници са готови да решат Вашия проблем