+359 (889) 211-262

+359 (889) 560-896

Свържете се с нас

Консултации за енергийна ефективност

Консултации за енергийна ефективност

от професионалисти

 

 Консултации в сферата на енергетиката

Може да разчитате на професионалните ни съвети базирани на 30 годишен опит! 

Консултация за всеки един аспект от трафопоста до консуматора. Превенция и съдействие при изпълнение на технически проекти, като по този начин се елиминират бъдещи проблеми и аварии. Правилно изчисляване сечението на проводници за съоръжения. Калкулиране на необходима мощност за ползване от предприятия, цехове, машини. Оразмеряване на табла с апаратура и автоматика. Обследване най-ефективно трасе за захранващ кабел. Увеличаване и намаляване на предоставената мощност от ЕРП-та. Съдействие в попълването и поддаването на документи към същите. Указваме помощ при избор на доставчик на ел. енергия. Съдействаме за намаляне натоварването на трансформатори, кабели и комутационна апаратура от реактивния ток. Оптимизиране на апаратура и оборудване, удължаване на живота и. Извеждаме реалните резерви от трансформаторна мощност. Компенсираме загубите от реактивна енергия. Консултациите, заедно с мерките и предписанията, който ще Ви предложим са и уникална възможност за повишаване на енергийната ефективност. В резултат ще получите оптимизация за разходите на ел. енергия и подобряване качеството на консумирания електрически ток. Икономическият ефект, който водят след себе си не може да се измери само в намаляване на сумата за консумираната ел. енергия. 
Всичко това се отразява реално на Вашата икономическа мощ. Позволява удължаване експлоатацията на съоръженията и е възможно най-доброто решение за Вас.
 
 

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!!!

Нашите техници са готови да решат Вашия проблем