+359 (889) 211-262

+359 (889) 560-896

Свържете се с нас

Консултации за енергийна ефективност

Консултации за енергийна ефективност

от професионалисти

 

 Консултации в сферата на енергетиката

Може да разчитате на професионалните ни съвети базирани на 30 годишен опит! 

  Консултация за всеки един аспект в  задоволяването на Вашите нужди от електроенергия.

Обследване, констатиране, разрешаване на сложни казуси и проблеми до 20kV. Превенция и съдействие при изпълнение на технически проекти, като по този начин се елиминират бъдещи проблеми и аварии. Правилно изчисляване сечението на проводници за съоръжения. Калкулиране на необходима мощност за ползване от предприятия, цехове, машини. Оразмеряване на табла с апаратура и автоматика. Пресмятане на  най-ефективното трасе за полагане на захранващи линии и  кабели. Увеличаване и намаляване на предоставената мощност от ЕРП-та. Съдействие в попълването и поддаването на документи към същите. Указване на помощ при избор на доставчик на ел. енергия. Съдействие за намаляне натоварването на трансформатори, кабели и комутационна апаратура от реактивен ток. Оптимизиране на апаратура и оборудване, удължаване на живота и. Извеждане на реалните резерви от трансформаторна мощност. Компенсиране загубите от активна и реактивна енергия. Удължаване експлоатацията на съоръженията и търсим възможно най-доброто решение за Вас. Консултациите, заедно с мерките и предписанията, който ще Ви предложим са и уникална възможност за повишаване на енергийната Ви ефективност. В резултат ще получите оптимизация за разходите за ел. енергия и подобряване качеството на консумирания електрически ток. Икономическият ефект, който постигаме не може да се измери само в намаляване на сумата за консумираната ел. енергия. Осигоряваме Ви спокойствие и безпроблемно функциониране на ел. еъоръженията. Всичко изброено се отразява директно и трайно на Вашата икономическа мощ. 
 
 

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!!!

Нашите техници са готови да решат Вашия проблем