+359 (889) 560-896

+359 (878) 560-869

Свържете се с нас

Поддръжка на трафопост

Профилактика, техническа ревизия и ремонти

ел. съоръжения до 20kV

 

Поддръжка на ел. съоръжения за Пловдив и региона.

 

За ефективната и безопасна работа на ел.съоръженията във всяка област, където се използва електрическа енергия е необходимо да се извършва периодичен преглед, профилактика и техническа ревизия на ел.апаратурата, ел.таблата, ел.уредбите, трансформаторите и трафопостовете 20 kV.
При изпълнението на дадена дейност всяко ел.съоръжение или ел.апаратура е подложено на вибрации, температурни разширения и свивания, динамични усилия и др. влияния. Тези промени въздействат върху контактните връзки на болтови, кабелни, шинни съединения и свързващи повърхности. Те се разхлабват, почват да нагарят, понякога се получава искрене, което може да доведе и до пожар. В нашата практика имаме многобройни констатации на дефектирала апаратура и автоматика, повредени електроуреди, изгорели ел.табла, аварирали трансформатори 20 kV и много проблеми в трафопостове 20 kV, довели дo щети за хиляди левове. Тези повреди се случват заради неизвършването на периодичен преглед, профилактика и техническа ревизия.

Нашата фирма извършва профилактика и техническа ревизия на:
1. ел.машини
2. ел.апаратура и автоматика
3. ел.табла
4. трансформатори 20 kV
5. трафопостове 20 kV

Предлагаме Ви избор за осъществяване на тези дейности. Еднократно или
или с договор за поддръжка на вашите ел.апаратура, ел.табла, ел.уредби, трансформатори и трафопостове 20 kV. Извършваме преглед, профилактика и техническа ревизия според наредбите и изискванията на българското законодателство.

За повече информация посетете абонаментна поддръжка или се свържете с нас.

 
 

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!!!

Нашите техници са готови да решат Вашия проблем