+359 (889) 211-262

+359 (889) 560-896

Свържете се с нас

Профилактика и технически ревизии на ел. съоръжения /трафопостове 20kV/

Профилактика и технически ревизии на ел. съоръжения

Поддръжка на трафопост и съоръжения до 20kV

 

Поддръжка на ел. съоръжения за Пловдив и региона.

 

За ефективната и безопасна работа на ел.съоръженията във всяка област, където се използва електрическа енергия е необходимо да се извършва периодичен преглед, профилактика и техническа ревизия на ел.апаратурата, ел.таблата, ел.уредбите, трансформаторите и трафопостовете 20 kV.
При работата си всяко ел.съоръжение или ел.апаратура е подложено на вибрации, температурни разширения и свивания, динамични усилия и др. влияния. Тези промени въздействат върху контактните връзки на болтови, кабелни, шинни съединения и свързващи повърхности. Те се разхлабват, почват да нагарят, понякога се получава искрене, което може да доведе и до пожар. В нашата практика имаме многобройни констатации на дефектирала апаратура и автоматика, повредени електроуреди, изгорели ел.табла, аварирали трансформатори 20 kV и множество проблеми в трафопостове 20 kV, довели дo щети за хиляди левове. До тях се стига предимно заради неизвършването на периодичен преглед, профилактика и техническа ревизия.

Нашата фирма извършва профилактика и техническа ревизия на:
1. ел.машини
2. ел.апаратура и автоматика
3. ел.табла
4. трансформатори 20kV
5. трафопостове 20kV

Предлагаме Ви избор за осъществяване на тези дейности. Еднократно или
или с договор за поддръжка на вашите ел.апаратура, ел.табла, ел.уредби, трансформатори и трафопостове 20kV. Всички дейности - преглед, профилактика, техническа ревизия и др. извършваме според наредбите и изискванията на българското законодателство.

За повече информация посетете абонаментна поддръжка или се свържете с нас.

 
 

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!!!

Нашите техници са готови да решат Вашия проблем